Paslaugų kainos

Paslauga Prisirašiusiems Neprisirašiusiems Papildomai

Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (forma Nr. 083-1/a)

25 Eur 30 Eur + Jums pageidaujant, pažyma iš Jūsų PSC 8 Eur*

Sveikatos pažyma darbui

8 Eur 10 Eur

+ Tuberkuliozės testas 5 Eur (priklausomai nuo darbo pobūdžio).

Sveikatos pažyma ginklo leidimui

30 Eur 40 Eur

+ Pažymos 9 Eur **
+ Pažyma 8 Eur*

Laivavedžio sveikatos patikrinimo medicininė pažyma

30 Eur 40 Eur

+ Jums pageidaujant, pažyma iš Jūsų PSC 8 Eur*

Paslauga Kaina

Pirmosios pagalbos mokymo kursų ir pažymėjimo kaina:

15 Eur

Privalomųjų higienos įgūdžių mokymo kursų ir pažymėjimo kaina:

Pirmas kartas

10 Eur

Tęstinis

8 Eur

* Jūsų psichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro / vaikų ir paauglių psichiatro parengta forma Nr.027/a, kurią galime užsakyti mes.

* * Asmenims, deklaravusiems, gyvenamąją vietą Kauno mieste / rajone pažymas iš Priklausomybės ligų ir Psichikos sveikatos centrų galime užsakyti mes.

 

VISŲ PASLAUGŲ KAINAS RASITE ČIA.