Norint gauti vidaus vandenų transporto specialisto bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžio sveikatos pažymėjimą, reikia atlikti profilaktinę sveikatos patikrą sveikatos priežiūros įstaigoje ir gauti šeimos gydytojo patvirtintą pažymą (Nr. 048-2/A). Vėliau asmeniui reikia periodiškai tikrintis sveikatą įstatymų numatyta tvarka. 

Iš anksto užsiregistravę asmenys, atvykę pas šeimos gydytoją, privalo turėti:

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • priklausomybės ligų gydytojo pažymą (asmenims, deklaravusiems, gyvenamąją vietą Kauno mieste / rajone, pažymos išduodamos Kauno apskrities priklausomybės ligų centre, Giedraičių g. 8). 
  • Psichikos sveikatos centro pažymą (asmenims, deklaravusiems, gyvenamąją vietą Kauno mieste / rajone ši pažyma išduodama Psichiatrijos klinikos Aleksoto sektoriuje, S. Dariaus ir S. Girėno g. 48).*
    Jei asmuo nėra prisirašęs prie klinikos:
  • savo šeimos gydytojo “Medicinos dokumentų išrašą” iš asmens sveikatos istorijos (forma 027/a), už 5 metus.
  • Gydytojo psichiatro išduotą „Medicinos dokumentų išrašą“ (forma 027/a).

Asmuo prieš sveikatos tikrinimą užpildo ir pasirašo „Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialisto bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžio Garbės deklaraciją“ (sveikatos tikrinimo klausimyną). Užpildęs klausimyną, pacientas apsilanko pas bendrosios praktikos gydytoją. Pacientas gali būti siunčiamas ir psichiatro bei psichologo konsultacijai. Galutinę išvadą „Dėl sveikatos būklės gali / negali gauti leidimą valdyti pramogines vandens transporto priemones ir laivus“ į „Asmens sveikatos istoriją“ (forma 025/a) ir į „Asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelę“ (Nr. 048-2/A) įrašo asmenį tikrinęs šeimos gydytojas arba gydytojų konsultacinės komisijos nariai.

Asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelė (Nr. 048-2/A) yra užregistruojama ir atiduodama pacientui, kuris pats ją pateikia įstaigai, išduodančiai leidimą valdyti vandens transporto priemonę.

*Asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Kauno mieste ar Kauno rajone, pažymas iš Psichikos sveikatos ir Priklausomybės ligų centrų galima užsisakyti mūsų Profilaktinių sveikatos patikrinimų klinikoje. Kiti asmenys turėtų kreiptis į gydymo įstaigas pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.