Pirmosios pagalbos mokymai vyksta gyvai:

– trečiadieniais 15:00

– Kuršių šeimos klinikoje, Kuršių g. 7, Kaune.

Registracija tel. +370 635 53355

Pirmos pagalbos kursai – naudingi visiems, nes tai yra veiksmai, kurie atliekami prieš atvykstant medicininei pagalbai. Profilaktinių sveikatos patikrinimų centro organizuojamų mokymų metu gausite ne tik žinias, bet ir praktinius įgūdžius, kaip padėti žmogui patyrus traumą ar kilus ūmios ligos grėsmei. Pirmosios pagalbos įgūdžiai reikalingi ir tuomet, kai tenka laukti profesionalios medikų pagalbos, kurie negali iš karto atvykti į įvykio vietą. O gresiant pavojui žmogaus gyvybei kiekviena minutė yra ypač brangi ir svarbi.

Kam reikalingi šie kursai ir pažymėjimas?

Pirmos pagalbos kursai arba sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas yra reikalingas įvairių sričių darbuotojams bei būsimiems vairuotojams. Mokymai yra skirti ir tiems, kurie nori išmokti pirmosios pagalbos bei gebėti atlikti reikalingus veiksmus žmogaus gyvybės išsaugojimui.

Taip pat pirmos pagalbos kursai yra reikalingi darbuotojams, kurie pagal savo profesiją ar pareigas privalo turėti sveikatos žinių pažymėjimą. Įgūdžiams įtvirtinti ir naujoms žinioms įgyti rengiamos privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinės programos. Dabar yra išduodami neterminuoti pirmosios pagalbos pažymėjimai, kurie galioja neribotai.

Pirmosios pagalbos kursai reikalingi:

 • vairuotojams: visų rūšių ir kategorijų (A, B, C, D, T) transporto priemonių vairuotojams. Pirmos pagalbos kursų baigimo pažymėjimą privaloma pateikti laikant vairavimo teorijos bei praktikos egzaminus VĮ „Regitra“. 
 • Transporto darbuotojams: geležinkelių, oro ir vandens transporto priemones valdantiems ir keleivius juose aptarnaujantiems darbuotojams.
 • Paslaugų darbuotojams: grožio, švietimo, kultūros, sporto, apgyvendinimo bei sveikatingumo paslaugas teikiantiems darbuotojams.
 • Darbuotojams, dirbantiems pavojingą darbą: geležinkelio, oro ir vandens transporto, ryšių objektų, kelių priežiūros darbuotojams, darbo saugos ir sveikatos tarnybų specialistams, dirbantiems pavojingų veiksnių aplinkoje ir pavojingus darbus. 

Pirmosios pagalbos mokymo kursai yra privalomi pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. V-69 (Žin., 2008, Nr. 14-490).

Pirmosios pagalbos kursai:

Atvykus į kursus su savimi turėkite asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

Pirmosios pagalbos mokymas gali vykti:

 • asmeniui fiziškai dalyvaujant mokymuose (atvykus į kliniką sudarytu mokymosi grafiku); 
 • mokantis savarankiškai (po mokymų atvykus į kliniką išsprendžiamas teorinių žinių patikrinimo testas ir atliekama praktinė užduotis).

Pirmosios pagalbos mokymų testas yra sudarytas iš 20 klausimų. Teorinės žinios vertinamos teigiamai, jeigu teisingai atsakoma į 70 proc. pateiktų klausimų. Išlaikiusiems teorinių žinių testą ir praktinę užduotį išduodamas privalomasis pirmos pagalbos mokymo pažymėjimas. Neišlaikius teorinių žinių ir praktinės užduoties testo, mokymų dalyviui laikyti testą pakartotinai leidžiama ne anksčiau nei 3 kalendorinės dienos po vykusių mokymų.

Kiek laiko galioja kursų pažyma?

Jei ant pažymos nurodytas galiojimas, pažyma galioja iki tos datos (imtinai). Jei nenurodyta jokia data – pažyma galioja neterminuotai. Naujausiose pirmos pagalbos kursų pažymose galiojimo data nėra nenurodoma.

C, CE, D kategorijų motorinių kelių transporto priemonių vairuotojams, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojams, geležinkelių, oro ir vandens transporto priemones, ryšių objektus valdantiems darbuotojams, kelių priežiūros darbuotojams Pirmosios pagalbos kursų baigimo pažymėjimas galioja 5 metus nuo išdavimo datos.

Kuo naudingos kursuose gautos žinios?

Jei siekiate gauti vairuotojo pažymėjimą, pirmos pagalbos kursų metu sužinosite, kaip suteikti pirmąją pagalbą kelyje patekus į eismo įvykį. Taip galėsite padėti ne tik kartu važiuojantiems keleiviams, bet ir kitiems eismo įvykyje nukentėjusiems eismo dalyviams.

Žinios gali praversti ir tokiose situacijose kaip: prižiūrint sergančius artimuosius, nutikus nelaimingam atsitikimui darbe arba kažkam staiga sunegalavus ir pasijutus negerai.

Pirmoji pagalba – tai veiksmai, atliekami prieš atvykstant medicininei pagalbai. Jie priklauso nuo sužeistųjų būklės. Todėl pirmos pagalbos kursų metu visų pirma mokoma įvertinti sužeistųjų padėtį ir kokius pagal tai veiksmus reikia atlikti. Sužinosite ir kokiems sužeidimams esant, geriau nieko nedaryti, norint nepabloginti nukentėjusiojo būklės, o laukti profesionalų pagalbos. Kaip žinia, jei sužeistieji nekvėpuoja, būtina juos gaivinti atliekant dirbtinį kvėpavimą. Kaip tinkamai atlikti dirbtinį kvėpavimą taip pat yra mokoma pirmos pagalbos kursų metu.

Pirmos pagalbos kursai jums suteiks gebėjimus:

 • Efektyviai suteikti gyvybiškai svarbią pagalbą, kol atvyks kvalifikuoti specialistai.
 • Išmoksite atlikti pirminį gaivinimą ir kitus svarbiausius veiksmus.
 • Išliksite ramus ir priimsite tinkamus gyvybei palaikyti sprendimus sudėtingais momentais.
 • Prireikus galėsite išsaugoti žmogaus gyvybę.

Temos, kurias analizuosite pirmosios pagalbos kursuose:

 • Klinikinė ir biologinė mirtis, gyvybinių funkcijų sutrikimų priežastys, gaivinimo pagrindai ir technika, trauminio šoko ir anafilaksijos požymiai.
 • Įvykio vietos saugumo ir nukentėjusiojo būklės įvertinimas, kraujavimo stabdymas, pradinis gaivinimas.
 • Pirmosios pagalbos teikimo tvarka patyrusiam galvos, stuburo, krūtinės ir pilvo traumą, kaulų ir sąnarių lūžius, deformaciją ir suspaudimą, saugaus nukentėjusiojo gabenimo būdai, pirmosios pagalbos rinkinys, individualios teikiančio pirmąją pagalbą apsaugos priemonės.
 • Greitas nukentėjusiojo ištraukimas iš automobilio, šalmo nuėmimas, žaizdų tvarstymas, imobilizavimas, nukentėjusiojo parengimas gabenimui.
 • Kaip teikiama pirmoji pagalba netekusiam sąmonės, užspringusiam, skendusiam, nudegusiam, apsinuodijusiam žmogui. 
 • Kaip suteikti pirmąją pagalbą kitų ūmių, gyvybei pavojingų būklių metu (įvykus miokardo infarktui, galvos kraujotakos sutrikimams, epilepsijos priepuoliui, įkandus vabzdžiui ar gyvūnui). 
 • Papildomos temos įtraukiamos į kursus atsižvelgiant į darbo pobūdį, kuriam yra reikalinga pažyma. 

Svarbu: pirmosios pagalbos pažymėjimas vairuotojams nėra tapatus su pirmosios pagalbos pažymėjimu švietimo įstaigų ar kitų įmonių darbuotojams reikalingu pažymėjimu. Skiriasi išklausyto kurso tematika ir akademinių valandų skaičius. Informuokite kokiai sričiai ar darbo specifikai Jums yra reikalingas sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas. Pagal tai bus suformuotas pirmosios pagalbos kursas.

Profilaktinių sveikatos patikrinimų centras – siūlo privalomuosius pirmos pagalbos mokymo kursus Kaune, kurių metu suteikiamas sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas. Pirmosios pagalbos kursai vykdomi adresu Žemaičių pl. 37, Kaunas.

Daugiau informacijos apie kursus bei registracija telefonu +370 635 53355.

Darbo laikas:
I-IV 8:00-19:00
V 8:00-16:00