Profilaktinis darbuotojų sveikatos patikrinimas turi vykti periodiškai, o tie, kurie planuoja įsidarbinti, turi gauti medicininę pažymą prieš pradedant dirbti. Savo sveikata rūpintis ir profilaktiškai tikrintis privalo ne tik asmenys dirbantys kenksmingose ar pavojingose sąlygose, tačiau ir teikiantys įvairias paslaugas susijusias su kitų asmenų aptarnavimu. Profilaktinė sveikatos patikra, dirbančiųjų galimos profesinės rizikos sąlygomis, atliekama priimant į darbą, dirbant ir pakeitus darbą ar darbovietę.

Profilaktiniai sveikatos patikrinimai išduoda sveikatos pažymas darbui, taip pat galite greitai atlikti papildomas procedūras, reikalingas gauti medicininei pažymai.

Ką reikia turėti norint gauti sveikatos pažymą darbui?

Užsakant darbuotojo sveikatos pažymą reikia turėti darbdavio išduotą ir pagal kompetenciją užpildytą asmens medicininę knygelę (F Nr. 048/a), o jei dar esate neįdarbinti – privalomojo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos formą (F Nr. 047/a).

Prieš sveikatos tikrinimą asmuo privalo pateikti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • darbdavio ar jam atstovaujančio asmens užpildytą formą (Nr. 047/a; Nr. 048/a), kurioje nurodyti profesinės rizikos veiksniai;

 Asmens medicininėje knygelėje būtinai turi būti nurodyta:

 • darbuotojo vardas, pavardė, darbo stažas pagal profesiją metais;
 • kenksmingi darbo aplinkos veiksniai ir jų kiekiai ar dydžiai konkrečioje darbo vietoje.

Darbo medicininė pažyma sudaroma:

Sveikatos patikrinimus atlieka bendrosios praktikos gydytojas. Gydytojas įvertina bendrą kiekvieno darbuotojo sveikatos būklę, darbuotojų sveikatos patikrą sudaro:

 • apklausia tiriamąjį;
 • surenka duomenis susijusius su ligomis;
 • pamatuoja kraujospūdį;
 • klauso širdies tonus, plaučius;
 • įvertina klausos, regėjimo parametrus;
 • įvertina psichikos, nervų sistemos veiklą;
 • paimamas kraujas, siekiant atlikti bendrą ir biocheminį kraujo tyrimus;
 • prireikus papildomų tyrimų (širdies elektrokardiogramos ar krūtinės ląstos rentgenogramos) gydytojas apie tai informuoja ir skiria tyrimus bei gali nusiųsti papildomai konsultacijai.

Kodėl sveikatos pažyma darbui yra reikalinga?

Įmonėse teisę dirbti turi tik laiku sveikatą pasitikrinę asmenys. Darbuotojo sveikatos pažyma (dar yra vadinama sanitarinė knygelė) turi būti pateikta darbdaviui, kuris, vykstant Darbo inspekcijos patikrai, turės įrodyti, kad darbuotojai yra sveiki ir reguliariai tikrinasi sveikatą bei atnaujina duomenis darbuotojo sveikatos pažymoje. Darbdavys tvirtina darbuotojų, kuriems privaloma pasitikrinti sveikatą, sąrašą ir sveikatos pasitikrinimų grafiką. Su grafiku supažindina darbuotojus ir kontroliuoja, kaip yra laikomasi šio grafiko.

Darbuotojų sveikata yra tikrinama siekiant:

 • įsitikinti ir įvertinti, ar įsidarbinantys bei dirbantys asmenys gali dirbti atitinkamą darbą konkrečiomis darbo sąlygomis; 
 • išvengti ar kuo anksčiau diagnozuoti profesines ligas bei laiku suteikti  reikiamą gydymą. 
 • apsaugoti darbuotojų sveikatą nuo galimo profesinės rizikos veiksnių poveikio (traumų ir pan.); 

Klinikoje prisirašiusiems pacientams medicininės pažymos darbui kaina kinta pagal darbo pobūdį bei atsižvelgiant į reikalingų papildomų tyrimų kiekį.

Profilaktinių sveikatos patikrinimų centras – siūlo profilaktinio sveikatos patikrinimo ir sveikatos pažymų išrašymo paslaugas Kaune. Susisiekite dėl vizito ar konsultacijos.

Registracija tik telefonu +370 63553355

Darbo laikas:
I-IV 8:00-19:00
V 8:00-16:00